Baza Wiedzy Fotowoltaicznej

Absorpcja

pochłanianie promieni słonecznych, powodujące przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego.