Baza Wiedzy Fotowoltaicznej

Amperogodzina [Ah]

ilość energii elektrycznej równa przepływowi prądu o wartości 1 A w czasie 1 godziny. Jest miarą pojemności m.in. akumulatorów elektrycznych, określa ich zdolność do zasilania obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.
Ah = natężenie prądu [A] * czas [h]