Baza Wiedzy Fotowoltaicznej

Bezpośrednie promieniowanie

część energii promieniowania słonecznego docierającego przez atmosferę do powierzchni ziemskiej bezpośrednio od Słońca. Ma postać promieni równoległych, nierozproszonych na żadnej przeszkodzie.