Baza Wiedzy Fotowoltaicznej

Całkowite promieniowanie

jest to suma całkowitej ilości światła pochodzącego ze słońca dochodzącego do powierzchni ziemi – zestawienie wartości promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego.