Co to jest „Czyste powietrze” i ile wsparcia finansowego możesz uzyskać?

„Czyste Powietrze” to pierwszy program rządowy mający na celu poprawę jakości powietrza oraz walkę ze smogiem poprzez wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację budynku co pozwoli skutecznie zmniejszyć koszty ogrzewania.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, a środki, w kwocie 103 mld zł,  wydatkowane będą przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Możesz otrzymać zwrot do 75% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia to 37 000 zł.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na:

Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Aby ustalić kto może skorzystać z dofinansowania trzeba pamiętać, że dzieli się ono na dwa rodzaje: podstawowe i podwyższone.

O dofinansowanie podstawowe może starać się osoba fizyczna, która:

O dofinansowanie podwyższone może starać się osoba fizyczna, która:

Jak złożyć wniosek?

Sam wniosek możesz złożyć wygodnie przez internet za pomocą platformy gov.pl :

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Przed złożeniem takiego wniosku będziesz potrzebować:

Więcej informacji na temat dofinansowania znajdziesz na: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/