Dofinansowanie w ramach Mój Prąd 5.0 – dla kogo i na jakich zasadach?

Program dofinansowań Mój Prąd 5.0 to kolejna edycja rządowego modelu wsparcia, w ramach którego osoby fizyczne mogą liczyć na wymierne korzyści. Dzieje się tak wyłącznie w razie inwestycji w odnawialne źródła energii. Czym różni się program Mój Prąd 5.0 od czterech wcześniejszych edycji?

Mój Prąd 5.0, jak mówi się już oficjalnie, ma obowiązywać – jako nabór wniosków – od 22 kwietnia 2023 r. Nowy program rządowy stanowi wsparcie działań prowadzących do zmiany polityki energetycznej – zastąpienia takich źródeł jak węgiel czy gaz rozwiązaniami OZE: energią wiatrową, geotermalną czy słoneczną.

Mechanizm dofinansowania przewidziany jest dla osób, które skłonne są zainwestować w montaż takich rozwiązań jak:

 • fotowoltaika
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • pozostałe mechanizmy zgodne z założeniami energii odnawialnej.

Warto zwrócić uwagę na kluczowe informacje w ramach Mój Prąd 5.0. To m.in.:

 • poszerzenie zakresu działań o kolektory słoneczne i pompy ciepła
 • dofinansowanie – jak mówi się kuluarowo – będzie miało charakter ciągły, a więc bez wyznaczania daty końcowej działania; to oznacza, że będzie kontynuowany do 2025 r.
 • zwiększenie zysku do 58 tys. zł przy wcześniejszej kwocie 31 tys. zł
 • rozpiętość wielkości instalacji fotowoltaicznych (2-10 kW).

Mój Prąd 5.0 – zasady dofinansowania inwestycji

Mój Prąd to program skierowany do osób fizycznych służący zaspokojeniu ich potrzeb energetycznych. Dofinansowanie przysługuje osobom, które zdecydują się na inwestycję w energię odnawialną na konkretnych zasadach – wyłącznie w przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów lub innych technologii OZE. Szeroki zasięg zmian sprawia, że np. nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach rządowego programu dokonać wymiany nie tylko tradycyjnego kopciucha, ale też np. przestarzały piec gazowy – czyni to program jeszcze bardziej atrakcyjnym.

W ramach programu Mój Prąd można otrzymać dofinansowanie do inwestycji przy założeniu ograniczeń, które kształtują się następująco:

 • do 3 tys. zł na system HEMS/EMS
 • do 3,5 tys. zł w przypadku kolektorów słonecznych
 • do 4,4 tys. zł w przypadku pomp ciepła powietrze-powietrze
 • do 6 tys. zł na instalację fotowoltaiczną (bez dodatkowych elementów)
 • do 7 tys. zł na instalację PV sprzężoną z innym dotowanym urządzeniem
 • 12,6 tys. zł w przypadku pomp ciepła powietrze woda; jeśli urządzenie ma podwyższoną klasę energetyczną kwota wzrasta do 19,4 tys. zł
 • 28,5 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na inne zapisy – możliwość dotacji nie więcej niż 5 tys. zł na magazyn ciepła i nie więcej niż 16 tys. zł na magazyn energii.

Beneficjenci programu Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie jest możliwe w sytuacji, gdy wnioskodawcy sąwłaścicielami budynków mieszkalnych lub jednorodzinnych domów mieszkalnych; dodatkowo systemem dofinansowania objęto właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Tu naturalnie pojawia się więc pytanie o budynki wielorodzinne. W tym przypadku dofinansowanie jest przyznawane tylko w przypadku, gdy instalacja jest zlokalizowana na dachu budynku. Nie będzie to więc możliwe w sytuacji, gdy ktoś chce np. wyposażyć w nią swój balkon.

Uwaga: złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją dofinansowania. Przyznanie wsparcia na dany cel bezpośrednio uzależnione jest od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są odpowiedzialne za realizację programu Mój Prąd 5.0. Wpływ na ocenę poszczególnych wniosków mają ogólne koszty inwestycji, a także wpływ na środowisko i możliwe oszczędności energetyczne – niezbędna jest więc zaawansowana analiza tego typu zmian w kontekście przyszłości.