Zone of Knowledge

Instalacja fotowoltaiczna a nowelizacja prawa budowlanego. Co się zmieniło?

fotowoltaika na dachu

Nowelizacja prawa budowlanego obowiązująca od połowy września 2020 r. zmienia formalną stronę zakładania instalacji fotowoltaicznej. Co nowego regulują przepisy? To m.in wytyczne dotyczące tego, jak powinna zostać zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy wyższej niż 6,5 kW. 

Zmiana prawa budowlanego w kontekście fotowoltaiki przechodzi nieco niezauważana – tymczasem sporo zmienia w zakresie dokumentacji. Dotyczy to osób, które planują założenie instalacji fotowoltaicznej w domu jeśli jej moc przekracza wartość 6,5 kW. W takiej sytuacji obowiązkowe są dodatkowe formalności. Pierwsza to ustalenie projektu instalacji z rzeczoznawcą, który specjalizuje się w tematyce zabezpieczeń przeciwpożarowych. Drugą kwestią jest bieżący kontakt z lokalnym oddziałem Państwowej Straży Pożarnej. PSP powinno otrzymać informację o zakończeniu budowy instalacji do fotowoltaiki wraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji. Właściwym organem w tym przypadku będzie komenda – powiatowa lub miejska. 

Takie zmiany dotyczą wyłącznie fotowoltaiki – nowelizacja nie objęła w tym względzie innych kwestii budowlanych. Ustawodawca kładzie więc duży nacisk na to, by podwyższyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych. Rynek spodziewa się w efekcie wzrostu ceny paneli fotowoltaicznych – wygenerowane koszty będą w naturalny sposób przekładane na inwestorów. 

Rosnąca popularność fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne zyskują w Polsce wyjątkową popularność. Dotyczy to szczególnie małych instalacji dachowych. Pod względem przyrostu nowych mocy, Polska – moc w instalacjach PV przekroczyła próg 1 GW – jest lokowana już na piątym miejscu w Europie. Jeszcze w 2016 r. wynik ten był zbliżony do ok. 100 MW. Dwa lata później wzrósł do 500 MW, by w kolejnym – przekroczyć 1 GW. W ubiegłorocznym wydaniu analizy Instytutu Energii Odnawialnej analizującego rynek fotowoltaiki w Polsce szacowano, że rok 2020 będzie pod tym względem jeszcze bardziej korzystny. Nawet mimo zmian na rynku, jakie wprowadziła pandemia, dynamika wzrostów nie powinna się znacząco zmienić. 

To wyraźny trend europejski. W 2018 r. na całym kontynencie zainstalowano 16,7 GW, co w praktyce dało ponad 100-procentowy wzrost porównując sezon do sezonu. Piątek miejsce Polski oraz bardzo duże wzrosty zainteresowania fotowoltaiką to jednak tylko część popularności, jaką instalacje cieszą się w krajach liderujących w zestawieniu. Są nimi:

  • Hiszpania – wzrost fotowoltaiki o 4,7 GW
  • Niemcy – wzrost fotowoltaiki o 4 GW
  • Holandia – wzrost fotowoltaiki o 2,5 GW
  • Francja – wzrost fotowoltaiki o 1,1 GW. 

Przydomowe instalacje fotowoltaiczne w Polsce zyskują na popularności w dużej mierze dzięki rządowym i unijnym dofinansowaniom. To m.in. programy:

  • Energia Plus
  • Czyste Powietrze
  • Mój Prąd. 

Duży wpływ na zainteresowanie PV miało także wprowadzona przed ponad rokiem zmiana – ujednolicenie podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne , które są funkcjonalnie związane z budynkiem. Wcześniej cena fotowoltaiki była zawyżona dla klienta ostatecznego właśnie ze względu na 23-proc. VAT. Po nowelizacji, stawka dla wszystkich instalacji do 50 kW została ujednolicona i sięga 8 proc. Wyjątkiem od tej zasady są domy, które mają powierzchnię użytkową większą niż 300 m kw. oraz mieszkania o metrażu większym niż 150 m kw. 

Efektem rosnącej popularności jest również większy nacisk na zabezpieczenia przeciwpożarowe, czego efektem stała się nowelizacja prawa w kontekście fotowoltaiki.