Finanse

Jinko Solar uznany przez Bloomberg najbardziej opłacalnym producentem PV

Jinko Solar, producent paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów PV został uznany najbardziej opłacalnym – w sensie finansowym, ale i zwrotu z inwestycji – wytwórcą produktów w tej branży. To wynik analizy Bloomberg New Energy Finance. Badanie BNEF objęło 49 największych firm z branży fotowoltaicznej. Analiza postrzegana jest jako odpowiedź na pytanie o to, jaka fotowoltaika będzie najlepsza w wieloletniej perspektywie

Bloomberg New Energy Finance, opisując metodologię badawczą wskazuje bowiem, że wyniki można postrzegać właśnie w kontekście ROI (ang: Return on Investment) – zwrotu z inwestycji w PV. W kontekście wielu lat użytkowania, marka i jakość komponentów oraz perspektywa działania danego producenta nabierają szczególnego znaczenia. Badanie Bloomberg jest tym bardziej istotne, że jednym z kluczowych kryteriów, które brano pod uwagę był stopień opłacalności zakupu fotowoltaiki danej marki w sytuacji, gdy – jak określono to w analizie – jest ona finansowana poprzez zadłużenie w formie kredytu czy leasingu. 

Dlaczego akurat to należy do kluczowych kwestii? BNEF analizował oferty 49 światowych producentów modułów solarnych przez pryzmat internetu inwestorów. W efekcie PV oceniane było w kontekście tego, które panele fotowoltaiczne z największym prawdopodobieństwem uzyskają finansowanie od banków komercyjnych bez regresu. 

Finansowanie fotowoltaiki – jaki producent jest najlepszy?

Warto zwrócić uwagę właśnie na to, jakie grupy były bazą do wygenerowania oceny. Wśród respondentów analizujących poszczególne marki były:

  • banki
  • firmy inżynieryjne pośredniczące w załatwieniu formalności na PV
  • fundusze inwestycyjne
  • podmioty zajmujące się zaopatrzeniem i budownictwem
  • niezależni producenci energii
  • doradcy techniczni specjalizujący się w fotowoltaice i projekty solarne. 

Badania obejmowały kluczowe z punktu widzenia instalatorów cechy takie jak:

  • ogólna jakość produktu
  • niezawodność w dłuższym terminie
  • wydajność
  • możliwości finansowe producenta. 

Szczególnie ten ostatni aspekt jest bardzo istotny w sytuacji http://fbs-soft.de/fr-lng/acido-valproico/index.html , gdy inwestorzy obawiają się np. że po zakupie komponentów danej marki może ona w przyszłości – np. ze względów finansowych – zamknąć działalność. To poskutkowałoby np. ograniczeniami serwisowymi. 

O ile zróżnicowane obawy wydają się być naturalne, Jinko Solar wymyka się wszelkim tym wizjom. Aż 100 proc. respondentów uznało bowiem, że akurat ta marka jest szczególnie wysoko akceptowana przez banki. Dodatkowo dane BNEF wskazują, że projekty oparte na modułach Jinko zapewniały najkorzystniejsze warunki finansowania – żadna inna marka nie zbliżyła się do poziomu wiarygodności chińskiego lidera branży. 

Najbardziej zaufana marka na rynku solarnym

Jinko Solar analizę Bloomberg postrzega jako dowód jakości i efekt rygorystycznego podejścia w zakresie produkcyjnym. Kangping Chen, dyrektor generalny chińskiej firmy podkreśla:

Uznano nas za najbardziej zaufaną markę na rynku energii słonecznej. Dotyczy to klientów, inwestorów i banków na całym świecie. Przez lata dużo inwestowaliśmy w badania i rozwój. Będziemy nadal to robić – inwestować w jakość, sprawdzoną niezawodność i długoterminową wydajność naszych modułów do fotowoltaiki. Wierzymy, że przełoży się to na wartość instalacji i lepszy zwrot dla inwestorów. 

Jinko Solar – autoryzowany dystrybutor

Chiński producent fotowoltaiki łączy innowacyjność techniczną oraz konsekwentną rozbudowę zasięgów rynkowych. Modułu PV o ponadprzeciętnej wydajności należą dziś do najchętniej wybierających komponentów na świecie. Sprzyjają temu wyjątkowe – w porównaniu do konkurencji – parametry efektywności. 


Wszystkie panele fotowoltaiczne Jinko Solar oraz inne komponenty dostępne są w SOLEMIO. Jako autoryzowany dystrybutor tej marki w Polsce zapewniamy sprzedaż na szczególnie atrakcyjnych warunkach handlowych. Skontaktuj się z nami, by poznać szczegółową ofertę lub sprawdź ceny Jinko Solar w e-sklepie SOLEMIO.