Strefa wiedzy

Rządowe dofinansowanie do domowych mikroinstalacji Mój Prąd – 5000 +. Jest już możliwość składania wniosków elektronicznie!

Pod koniec lipca 2019 roku ogłoszono rządowy program wsparcia finansowego na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Poniżej lista podstawowych założeń programu:

  • Dotacje do jednej instalacji wynoszą do 5 tys. zł;
  • dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% kosztów;
  • wsparcie dla instalacji od 2 do 10 kWp;
  • skorzystać mogą gospodarstwa domowe;
  • dotacja zwolniona jest z podatku dochodowego;
  • wnioski można składać osobiście, listownie, a także online do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formalnie wnioski składać można do 20 grudnia 2019, jednak jak Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW zapowiedział, nabór będzie przeprowadzany w trybie ciągłym i wraz z datą zakończenia naboru, rozpocznie się kolejny nabór.

Od 21 października ruszyła e-usługa, która umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie Mój Prąd przez internet. Aby złożyć wniosek online potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód oraz elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Poniżej lista dokumentów potrzebna do złożenie wniosku o dotację Mój Prąd:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”;
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie;
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (dotyczy tylko i wyłącznie przypadku, gdy instalacja jest montowana we własnym zakresie oraz przy posiadaniu niezbędnych kwalifikacji).

O dotację nie można się ubiegać, w przypadku jeśli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, np. Czyste Powietrze. Dofinansowanie jest skierowane tylko dla nowych urządzeń, wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją. Dodatkowo wsparcie nie jest przeznaczone dla rozbudowy istniejącej instalacji. Beneficjenci dotacji z “Mojego prądu” muszą być przygotowani na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.