Strefa wiedzy

Rządowe dofinansowanie do domowych mikroinstalacji Mój Prąd – 5000 +. Jest już możliwość składania wniosków elektronicznie!

Pod koniec lipca 2019 roku ogłoszono rządowy program wsparcia finansowego na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Poniżej lista podstawowych założeń programu:

Formalnie wnioski składać można do 20 grudnia 2019, jednak jak Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW zapowiedział, nabór będzie przeprowadzany w trybie ciągłym i wraz z datą zakończenia naboru, rozpocznie się kolejny nabór.

Od 21 października ruszyła e-usługa, która umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie Mój Prąd przez internet. Aby złożyć wniosek online potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód oraz elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Poniżej lista dokumentów potrzebna do złożenie wniosku o dotację Mój Prąd:

O dotację nie można się ubiegać, w przypadku jeśli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, np. Czyste Powietrze. Dofinansowanie jest skierowane tylko dla nowych urządzeń, wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją. Dodatkowo wsparcie nie jest przeznaczone dla rozbudowy istniejącej instalacji. Beneficjenci dotacji z “Mojego prądu” muszą być przygotowani na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.