Baza Wiedzy Fotowoltaicznej

String

inaczej łańcuch, jest to obwód elektryczny składający się z połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych . Tak utworzone stringi podłączane są do falownika. Napięcie na zaciskach takiego łańcuchu jest sumą napięć poszczególnych modułów. Liczba modułów, które możemy maksymalnie połączyć w stringu jest uzależniona od zakresu napięcia inwertera, wynoszącego zwykle 1000 V . W przypadku dużych instalacji projektuje się większą ilość stringów połączonych ze sobą równolegle . Instalacje domowe rozdziela się również na poszczególne łańcuchy w przypadku gdy montujemy system na np. dwóch różnych połaciach dachowych.