Dotacja Czyste Powietrze w 2024 r.

Czyste Powietrze to flagowa inicjatywa rządowa skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wsparcie w postaci dofinansowań
obejmujących np. termomodernizacje, demontaż starych kotłów na paliwo stałe, montaż i zakup
pompy ciepła, fotowoltaiki.

W 2024 roku kontynuacja programu zapewnia Beneficjentowi oszczędności rzędu nawet 100%
całkowitych wydatków.

Należy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści finansowe, ale również aspekt ochrony środowiska. Wymieniając stare „kopciuchy” na efektywne energetycznie oraz ekologiczne źródło ciepła dokładamy swoją „cegiełkę” do redukcji zanieczyszczeń na Ziemi.

Proces składania wniosków jest teraz dużo prostszy. Wszystko można załatwić elektronicznie, nie wychodząc z domu. Firmy, takie jak my, oferują w pakiecie usług również pełną pomoc w tym zakresie.

Dodatkowo Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie techniczne oraz doradztwo.

Oto kluczowe informacje o programie, które pomogą zainteresowanym skorzystać z dostępnej dotacji.

1. Dla kogo jest program?

Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekroczył 135 tys.

2. Na Co Można Przeznaczyć dofinansowanie?

3. Poziomy dofinansowania

 • GRUPA I poziom podstawowy – dla wszystkich uprawnionych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.
 • GRUPA II poziom podwyższony – dla wszystkich uprawnionych o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym kwoty:
  1. 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • GRUPA III poziom najwyższy – dla wszystkich uprawnionych o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym kwoty:
  1. 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  2. 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

4. Maksymalne kwoty dotacji:

 • GRUPA I podstawowy poziom: do 55% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 66 000 zł,
 • GRUPA II podwyższony poziom: do 80% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 99 000 zł,
 • GRUPA III najwyższy poziom: do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 135 000 zł.
Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

5. Czas trwania programu:

 • Podpisywanie umów o dofinansowanie od 2018 r. do 31.12.2027 r.
 • Terminy składania wniosków określa regulamin lub ogłoszenie o naborze właściwego terytorialnie wfośigw.
 • Wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.
Program Czyste Powietrze wstępnie planowany jest na lata 2018-2029, z możliwością przedłużenia lub wprowadzenia zmian w zależności od decyzji rządowych i dostępności funduszy. Warto monitorować komunikaty programu, aby być na bieżąco z ewentualnymi aktualizacjami.

6. Jak Złożyć Wniosek?

 • Przez Internet w serwisie Generator Wniosków Dofinasowań (GWD) – wniosek możesz podpisać przy pomocy profilu zaufanego lub wydrukować i podpisany wraz z kompletem wymaganych dokumentów dostarczyć do właściwego wfośigw.
 • W urzędzie – wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw) lub jego oddziału/gminy obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.
 • W banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze korzystając z Kredytu Czyste Powietrze.

7. Przydatne narzędzia:

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku?

Masz jakieś pytania, a może chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz.