Baza wiedzy fotowoltaicznej

Zbiór pojęć i terminów dotyczących energii słonecznej i technologii służącej do jej pozyskiwania

ENERGIA SŁONECZNA

Znajdziesz tu wytłumaczenie terminów, związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem energii słonecznej.

TECHNOLOGIA

Tłumaczymy również co oznaczają nazwy maszyn, sprzętów czy technologii wykorzystywanej przy pozyskiwaniu energii ze słońca.

TERMINY NAUKOWE

Niektóre z terminów używanych na naszej możecie kojarzyć ze szkoły, ale czasem dobrze jest sobie odświeżyć pamięć, dla lepszego zrozumienia.

Baza Wiedzy Fotowoltaicznej
 • pochłanianie promieni słonecznych, powodujące przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego.

 • prąd zmienny – prąd elektryczny, którego natężenie jest zmienne w czasie. Wyróżniamy tu prąd okresowo zmienny (tętniący, przemienny) i nieokresowy. Skrót AC stosowany jest najczęściej do określenia prądu naprzemiennego (zob. przemienny prąd)

 • rodzaj odwracalnego ogniwa galwanicznego , służy do wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej w postaci chemicznej. Podstawowym parametrem akumulatora jest pojemność. Jest to zdolność ogniwa do przechowywania ładunku elektrycznego, wyrażana w amperogodzinach [Ah] i np. kulombach [C]. 1 Ah = 3600 C

 • jednostka natężenia prądu [I] Acquistare Generico Sincrosa (Precose) senza Prescrizione , oznacza ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez powierzchnię w jednostce czasu. 1A≈6.241 × 1018 elektronów lub: 1A = 1 C (kulomb) /1 s (sekundę). Wartość natężenia prądu wyrażoną w amperach nazywamy amperażem

 • ilość energii elektrycznej równa przepływowi prądu o wartości 1 A w czasie 1 godziny. Jest miarą pojemności m.in. akumulatorów elektrycznych http://norrmann.info/de-lng/citoles/index.html , określa ich zdolność do zasilania obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.Ah = natężenie prądu [A] * czas [h]

 • instrument pomiarowy do badania natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu działania prądu stosuje się różną skalę jednostek urządzenia – np. miliamperomierz.

 • mamy z nią do czynienia, gdy instalacja PV w pełni zaspokaja zapotrzebowanie gospodarstw domowego na prąd. Energia wyprodukowana przez instalację jest magazynowana w akumulatorach skąd może być wykorzystana w każdym momencie doby. W systemie autonomicznym konieczna jest obecność regulatora ładowania , w celu zapobiegnięcia zniszczeniu akumulatora przez całkowite wyładowanie lub przeładowanie. W przypadku instalacji bez akumulatorów, brak oświetlenia paneli oznacza zanik energii elektrycznej.

 • gospodarstwo domowe zasilane jest z fotowoltaiki, jednak przyłączenie do lokalnej sieci energetycznej umożliwia korzystanie z niej w przypadku braku bądź niskiego uzysku energetycznego z instalacji PV. Osta Yleinen Premarin ilman Reseptiä

 • w fotowoltaice – południe, czyli kierunek najbardziej wskazany ze względu na sprawność ogniw fotowoltaicznych. Kąt azymutu oznacza odchylenie powierzchni panelu PV od kierunku południowego.

 • zob. panel fotowoltaiczny

 • część energii promieniowania słonecznego docierającego przez atmosferę do powierzchni ziemskiej bezpośrednio od Słońca. Ma postać promieni równoległych Kopen Ceftin Zonder Recept Online , nierozproszonych na żadnej przeszkodzie.

 • jest to analiza przepływu energii zachodzącego podczas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Na bilans energetyczny składają się zapotrzebowanie energetyczne i efekt energetyczny.

 • integracja ogniw fotowoltaicznych z konstrukcjami budynków

 • jest to suma całkowitej ilości światła pochodzącego ze słońca dochodzącego do powierzchni ziemi – zestawienie wartości promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego. Achat Alpuric (Zyloprim) en Ligne sans Ordonnance

 • wykres przedstawiający zależność pomiędzy natężeniem prądu a napięciem w panelu fotowoltaicznym, od punktu bez obciążenia do maksymalnego napięcia. Krzywa wykresu obrazuje wydajność baterii słonecznej.

 • energia odnawialna – Energia powstała przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. http://mehr-iq.de/nl-lng/aldinir/index.html

 • inaczej inwerter, w instalacji fotowoltaicznej urządzenie energoelektroniczne zamieniające energię prądu stałego – jaką generują moduły fotowoltaiczne – na energię prądu przemiennego – do wykorzystania której przystosowane są domowe odbiorniki energii elektrycznej. Dodatkowo optymalizuje on pracę paneli fotowoltaicznych w różnych warunkach oświetleniowych. Falownik jest niejako sercem instalacji fotowoltaicznej i jego bezawaryjna praca jest kluczowa dla produktywności takiego systemu. Kaufen Avandaglim (Amaryl) Online ohne rezept

 • inwerter dużej mocy wykorzystywany w instalacjach komercyjnych oraz na farmach fotowoltaicznych. Podłączone jest do niego wiele stringów łączonych szeregowo i równolegle w celu uzyskania optymalnych warunków prądowych i napięciowych. Przekształtnik (falownik) , który jest urządzeniem energoelektronicznym, przetwarza prąd stały DC w prąd przemienny AC i przesyła do sieci zasilając zakład lub krajowy system energetyczny.

 • w przeciwieństwie do mikroinwertera konwertuje energię z wielu szeregowo połączonych modułów fotowoltaicznych optymalizując pracę całego stringu. Standardowo wykorzystywany w instalacjach fotowoltaicznych https://web9726.greatnet-hosting.de/antibiotico/ejennu/index.html , gdzie jest najbardziej ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem. Istotne jest aby warunki pracy (kąt nachylenia, azymut, temperatura) paneli w poszczególnych łańcuchu były podobne. W tej kategorii można wyróżnić inwertery jednofazowe oraz trójfazowe zależnie stosowane zależnie od typu instalacji odbiorcy i mocy generatora.

 • służy do pozyskiwania ciepła (energii cieplnej) z promieniowania słonecznego w celu wykorzystania go w instalacjach c.w.u/c.o.. W odróżnieniu od ogniwa fotowoltaicznego Kaufen Carbagramon (Tegretol) Online ohne rezept , które energię słońca docierającą do jej powierzchni przekształca w energię elektryczną. Ta natomiast może być wykorzystana w różnych zastosowaniach, w tym m.in. do celów grzewczych.

 • podobnie jak standardowy falownik przekształca prąd stały wygenerowany przez instalację fotowoltaiczną na prąd przemienny. Jednakże sama zamiana następuje już bezpośrednio na każdym z modułów poprzez przyłączony do niego mikroinwerter. Nie ma możliwości ani potrzeby łączenia paneli w łańcuchy ponieważ każdy z nich generuje energię w optymalnym dla niego punkcie mocy. Mikroinwerter podłącza się do jednego (2 lub 4) modułów a następnie łączy się równolegle ze sobą i ostatecznie z siecią. Jest to rozwiązanie szczególnie warte rozważenia przy skomplikowanej połaci dachu i dużym ryzyku zacienienia instalacji. Achat Anasec (Prilosec) en Ligne sans Ordonnance

 • (ang. Maximum Power Point Tracking) algorytm mający na celu znalezienie maksymalnego punktu mocy dla danego stringu na charakterystyce obciążenia. Głównym problemem rozwiązanym przez MPPT jest to, że wydajność produkcji energii z ogniwa słonecznego jest uwarunkowana zarówno od ilości światła słonecznego padającego na panele słoneczne jak i od temperatury ogniwa. W zależności od tych parametrów zmienia się charakterystyka prądowo-napięciowa modułów oraz punkt mocy Achat Topamax en Ligne sans Ordonnance , który daje najwyższą efektywność generacji w danej chwili. Inwerter posiadający MPPT śledzi taki punkt co pozwala na zoptymalizowanie uzysku energii przy danych warunkach pracy. Falowniki standardowo są wyposażone w od 1 do 4 MPP trackery, zależnie od mocy i wymagań danej instalacji.

 • inaczej łańcuch, jest to obwód elektryczny składający się z połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych . Tak utworzone stringi podłączane są do falownika. Napięcie na zaciskach takiego łańcuchu jest sumą napięć poszczególnych modułów. Liczba modułów Achat Calcijex (Rocaltrol) en Ligne sans Ordonnance , które możemy maksymalnie połączyć w stringu jest uzależniona od zakresu napięcia inwertera, wynoszącego zwykle 1000 V . W przypadku dużych instalacji projektuje się większą ilość stringów połączonych ze sobą równolegle . Instalacje domowe rozdziela się również na poszczególne łańcuchy w przypadku gdy montujemy system na np. dwóch różnych połaciach dachowych.

 • chroni naszą instalację przed skutkami zwarć czy to od strony modułów fotowoltaicznych czy to od strony sieci/instalacji domowej. W momencie przepływu dużego natężenia prądu aparat rozłącza obwód i gasi łuk elektryczny. W domowych układach fotowoltaicznych rolę zabezpieczeń nadprądowych pełnią zazwyczaj podstawy bezpiecznikowe wraz z bezpiecznikami topikowymi (o charakterystyce gPV) oraz wyłączniki nadprądowe. Stosuje się aparaty niezależne od polaryzacji ze względu na możliwość jej zmiany w instalacjach fotowoltaicznych Achat Molus (Singulair) en Ligne sans Ordonnance , np. przy zakłóceniach.

 • chroni urządzenia składające się na instalację fotowoltaiczną przed skutkami przepięć powstałych w wyniku pobliskich wyładowań atmosferycznych lub zaburzeń mogących pojawić się w sieci elektroenergetycznej. Moduły fotowoltaiczne Achat Clopilet (Plavix) en Ligne sans Ordonnance , które są szczególnie wyeksponowane na warunki zewnętrzne oraz falownik, który jest wrażliwym urządzeniem elektronicznym muszą być niezbędnie chronione przez zabezpieczenia przepięciowe.