Pompa ciepła powietrze – woda – trafna inwestycja

Wykorzystanie ciepła z powietrza to ekologiczny i w perspektywie czasu tani sposób na
ogrzewanie domu oraz wody. W dobie świadomości klimatycznej, a także rosnących cen
węgla i gazu pompa ciepła cieszy się dużą popularnością. W tym artykule podpowiadamy
jakie korzyści płyną z inwestycji w pompę oraz na co zwrócić uwagę przy jej doborze.

Pompa ciepła powietrze – woda. 

Jak to działa?

Powietrzna pompa ciepła wykorzystuje energię z powietrza do ogrzewania lub chłodzenia.
Pobrane powietrze z zewnątrz ulega schłodzeniu i odpowiedniemu sprężeniu. W
konsekwencji zostaje wytworzona energia, która oddaje ciepło użytkowe.

Mechanizm działania pompy można porównać do tego w lodówkach. Głównymi elementami
konstrukcyjnymi pompy są sprężarka, zawór rozprężny, parownik i skraplacz. By spełniać
swoje funkcje, pompa ciepła powietrze – woda potrzebuje czynnika chłodniczego. Jest to
ciecz, która krąży w układzie. Czynnik chłodniczy wrze pod niskim ciśnieniem i pobiera
ciepło w niskiej temperaturze z zewnątrz. Dzięki temu w układzie wzrasta ciśnienie i
temperatura. Następnie sprężarka zmienia postać cieczy na gazową, która później trafia do
skraplacza, gdzie oddaje ciepło do instalacji. W konsekwencji czynnik w stanie ciekłym
przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie dochodzi do spadku ciśnienia oraz temperatury i
cykl rozpoczyna się na nowo. W pompie ze zintegrowaną funkcją chłodzenia proces ten jest
odwrócony – czynnik pobiera ciepło z wody instalacyjnej i odprowadza je na zewnątrz.

Pompa ciepła powietrze – woda. 

Jaką wybrać?

Pompę ciepła, np. SOLEMIO marki SPRSUN można zamontować zarówno w nowym
budynku, jak i w starym do modernizacji. Najczęściej łączy się ją z panelami
fotowoltaicznymi, aby zyskać jeszcze więcej darmowej energii. Odpowiedni dobór pompy
ciepła nie jest łatwy. By wiedzieć, na ile inwestycja się opłaci, w pierwszej kolejności należy
wziąć pod uwagę projektowe obciążenie cieplne budynku. Określa się je na podstawie m. in.
powierzchni budynku, grubości ścian, liczby oraz rozmieszczenia okien i drzwi. W przypadku
wyboru urządzenia warto uwzględnić poziom generowanego hałasu, sposób obsługi,
zgodność z normami klimatycznymi oraz warunkami sezonu grzewczego, czynnik
chłodniczy, a także dodatkowe wyposażenie.

Decydując się na instalację pompy powietrze – woda trzeba również rozważyć rodzaj pompy – split lub monoblok. Różnice między nimi wynikają z budowy urządzeń, co przekłada się na komfort użytkowania i ilość potrzebnego miejsca. Split, jako dwie oddzielne jednostki zajmuje więcej przestrzeni. Monoblok z kolei, to jedno urządzenie. Jest cichsze i wydajniejsze, ale co za tym idzie – droższe niż split. Tryb pracy obu wariantów jest taki sam.

Pompa ciepła powietrze – woda. 

Jaka moc?

Poza zapotrzebowaniem budynku na ciepło, moc pompy ustala się również na podstawie
informacji o ilości zużytych paliw w ostatnich latach, wieku budynku oraz materiałów
wykorzystanych do jego ocieplenia. O wydajności pompy ciepła powietrze – woda decyduje
przede wszystkim różnica temperatur dolnego i górnego źródła. Pompy z hurtowni
SOLEMIO
charakteryzują się parametrami, które w znacznym stopniu decydują o
efektywności jej pracy. Są to:

 • COP, czyli współczynnik efektywności. Informuje o stosunku ilości energii
  dostarczonej do pompy ciepła do ilości zużytej przez nią energii. Gdy COP
  urządzenia wynosi 4, zużyje ono 1 kW energii elektrycznej, by uzyskać 4 kW
  ciepła. To pokazuje, że im wyższy współczynnik COP tym lepiej. Należy jednak
  pamiętać, że współczynniki urządzeń, które podają producenci uzyskuje się w
  warunkach laboratoryjnych. Współczynnik COP powinien być obliczony na podstawie
  aktualnie obowiązujących norm. Według obecnej normy obliczenia wykonywane
  są dla różnicy temperatur w obiegu zasilanie – powrót c.o. wynoszącej 5 K.
  Obniżenie różnicy temperatury ma istotny wpływ na efektywność energetyczną.
 • SCOP to współczynnik sezonowej efektywności. Pozwala obliczyć, ile prądu zużyje
  pompa ciepła w określonym czasie w ciągu roku lub sezonu grzewczego. Dzięki
  SCOP można oszacować koszt ogrzewania budynku pompą ciepła.
 • SPF również mówi nam o zużyciu energii w danym czasie, ale dotyczy rzeczywistych
  warunków pracy konkretnej instalacji. Jest obliczany na podstawie konkretnych
  danych dla danego budynku. Im wyższe SPF, tym mniej prądu zużyje urządzenie i
  tym niższe będą rachunki za energię elektryczną w ciągu roku.

Pompa ciepła powietrze – woda. 

Podsumowanie

Pompa ciepła powietrze – woda SPRSUN zapewnia komfortowe oraz bezpieczne
ogrzewanie domu i wody. To świetne rozwiązanie w przypadku, gdy chcemy zmniejszyć
koszty ogrzewania domu zasilanego, np. kotłem gazowym lub węglowym. Co więcej,
inwestycje w systemy bazujące na odnawialnych źródłach energii są dofinansowywane.
Pompa ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi daje niezależne źródło ogrzewania i
stały dostęp do ciepłej wody. Dodatkowo, jest ekologiczna i nie przyczynia się do
powstawania niskiej emisji gazów.

Kliknij w obrazek, aby przejść do sklepu